04. 5 quyền

  1. Tín quyền (saddhindriya)
  2. Tấn quyền (viriyindriya)
  3. Niệm quyền (satindriya)
  4. Định quyền (samādhindriya)
  5. Tuệ quyền (paññindriya)