Phương danh tín chủ hùn phước đợt 2

PHƯƠNG DANH TÍN CHỦ HÙN PHƯỚC
XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN
CHÙA BỒ ĐỀ

Đợt 2
(Từ 10.05.2013 – 10.10.2013 (01.04 – 06.09 âl, năm Quí Tỵ)

 1. Thượng Toạ Minh Đức
 2. Đại Đức Pháp Tín
 3. Đại đức Tuệ Lực
 4. Phạm Thị Sơn
 5. Gđ. PT. Đào Thị Anh
 6. Nguyễn Thị Thu Hạnh
 7. Tấn Phong – Thanh Thuý
 8. Gđ. Devanampiyatissa
 9. Gia đình Tâm Châu
 10. Cô Giới Tân
 11. Phạm Thị Hà
 12. Lê Ngọc Dương
 13. Hà Thị Lệ
 14. GĐ PT Phạm Thị Ngân (Thiện An)
 15. Tu nữ Diệu Lộc
 16. Cô Khánh Thuận (Diệu Trinh)
 17. Nguyễn Hoàng
 18. Trịnh Sâm
 19. Mai Bích Ngọc
 20. Cô Nguyễn Thị Kim Việt
 21. Nguyễn Thị Tý (Diệu Pháp)
 22. Lê Thị Anh
 23. Cô Thuỷ
 24. Nguyễn Văn Lưu (Quảng Đức)
 25. GĐ Ma Bản
 26. Lê Thị Thiện
 27. GĐ Huỳnh Văn Phương, Tô Thị Quốc
 28. N. Thanh Tùng, Trần Thị Báu
 29. Gđ Vân, Trân
 30. GĐ Võ Thị Lập, Tô Văn Hùng
 31. Võ Thị Ngọc Bích
 32. Cô Viên Tuệ
 33. Nguyễn Đức Huy
 34. Gđ Trịnh Thị Thạch
 35. Tạ Thị Phương Nga
 36. Trần Công Hiệu, Tô Lan  Tuyết
 37. Trần Thị Ba
 38. GĐ Chú Lượng, Cô Mừng
 39. Đại Đức Hộ Huệ
 40. Gđ Vy Văn Bằng
 41. Hòa Thượng Minh Giác
 42. Hoà Thượng Tăng Định
 43. GĐ bà Đặng Thị Thế
 44. Gđ cô Nguyễn Thị Hời & các con
 45. Nguyễn Thế Hoàng
 46. Lý A Mùi
 47. Gđ Lê Thành Đạo
 48. Mộng Thuý
 49. Gđ Lý Văn Vinh
 50. Gđ Lê Thị Mai
 51. Trần Trinh Thi
 52. Diệu Mẫn
 53. Gđ Phượng Thịnh Khánh
 54. Gđ cô Diệu Chanh
 55. Bùi Văn Thư
 56. Cô Giáo Thuý
 57. Đại đức Pháp Đăng
 58. Cha mẹ Đại đức Tuệ Nhẫn
 59. Cô Dung
 60. Dương Minh Triết
 61. Gđ Huỳnh Kim Hoàng
 62. Huỳnh Thị Gái
 63. Gđ Dũng Lan
 64. Gđ Lê Thị Cẩm Linh
 65. Gđ Lý Thị Lợi
 66. Gđ Minh Tuyết Ngọc
 67. Lương Y Bảo Lễ
 68. Bà Ngô Thị Tốt
 69. Nguyễn Hữu Huy Viên
 70. Nguyễn Trần Kim Triều
 71. Sơn – Bảo trợ người khuyết tật
 72. Gđ Sư Phước Chuẩn
 73. Sư Phước Đại
 74. Gđ Hoàng Thị Hiền
 75. Gđ Thuỷ Vân
 76. Châu Thị Thuý
 77. Phật tử chùa Thanh Phước
 78. Gđ Hồ A Ân
 79. Đồng Văn Thắng
 80. Bà Hoàng Thị Thu
 81. Nguyễn Thị Lài
 82. Lê Thị Hồng
 83. Dương Quốc Sĩ
 84. Gđ Thành Phụng
 85. Tu nữ Phước Bửu
 86. Mỹ Trang
 87. Lý Thị Đào
 88. Lâm Thiên Thanh
 89. Đoàn Thị Tiến (Tịnh Tâm)
 90. Đặng Trần Thụ Nhân
 91. Gđ Bình Khánh
 92. Chùa Diệu Quang
 93. Trần Nhã Uyên (Thọ Bình)
 94. Trần Thị Tuyết
 95. Nguyễn Thị Tuyết Trang
 96. Dương Công Thực Tiễn
 97. Huỳnh Thị Tư
 98. Lưu Ngọc Lan
 99. Dương Thị Thanh Loan
 100. Trần Đình Tĩnh
 101. Nguyễn Văn Nhiều
 102. Gđ Nguyễn Thị Lệ Thu
 103. Nguyễn Thị Hoàng Điệp
 104. Lê Việt
 105. Gđ Mai Kiệt
 106. Gđ Nguyễn Thị Nam (Diệu  Nhân)
 107. Gđ Nguyễn Thị Đẹt
 108. Gđ Cô Tám Diệu Tính
 109. Trần Thị Mỹ Ánh
 110. Trần Thị Phước
 111. Gđ Tô Yến Trang
 112. Nguyễn Thị Liên
 113. Trần Thị Như Phố
 114. Lưu Thị Hoà
 115. Lê Thanh Định
 116. Gđ Chị Chánh
 117. Gđ Lê Quang Khiêm
 118. Gđ Võ Thị Ngọc
 119. Gđ Ngô Thị Bé và cháu
 120. Gđ Đỗ Thị Hoà
 121. Gđ Vy Mộng Thuỷ
 122. Gđ Võ Văn Nguyên & các con cháu
 123. Gđ Nguyễn Thị Lan
 124. Gđ Trúc Ngọc
 125. Gđ L. Thuyền Hương (Hạnh Hương)
 126. Gđ Sư Phước Giác
 127. Sư  Phước Nhẫn
 128. Gđ Lê Minh Nhi, N. Văn Giàu
 129. Gđ Trương Thị Tâm
 130. Gđ Nguyễn Phương Thy
 131. Nguyễn Phương Trâm
 132. Nguyễn Hữu Thanh
 133. Nguyễn Thuý Oanh
 134. Phật tử ở Sài Gòn
 135. Gđ Trần Thị Hoàng Mai
 136. Sơn Thị Xà Banh (Diệu Tuệ)
 137. Đào Thuận Hưng
 138. Đặng Thị Út
 139. Nguyễn Thị Xuân Mai
 140. Nguyễn Tấn Hoàng
 141. Gđ Lại Văn Hoàn, Ng. Thị Hải
 142. Gđ Nguyễn Tiến Dũng, Hải Hưng
 143. Gđ H. Thị Hồng Hà (Chân Tâm B)
 144. Huỳnh Hồng Hải (Tân Hợi)
 145. Lê Thị Hai (Diệu Hoa)
 146. Gđ PT Thiện Minh – Diệu An
 147. Gđ Thiện An – Ngọc Sen (USA)
 148. Gd Thiện Huệ – Diệu Hỷ
 149. PT Hồ Thị Kim Liên
 150. PT Hồ Trịnh Bảo Ngọc
 151. PT Hồ Trịnh Minh Tuệ
 152. GĐ PT Phan T. Đãng, Hồ T. Kim Hoa
 153. Phạm Văn Sang
 154. Gđ Phạm Thị Quế (Diệu Hoà)
 155. Gđ Nghiêm Văn Dược
 156. Trương Văn Tấn
 157. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
 158. Trần Hoàng Anh
 159. Lê Thị Minh Hồng
 160. Lưu Thị Ngọc Hạnh
 161. Gđ Bành Khánh
 162. Gđ Đồng Hương (Như An)
 163. Gđ Phật tử Quận 8
 164. Phật tử Khemā
 165. Lê Thị Cúc
 166. Đại đức Tâm Lượng
 167. Phật Bảo Tự
 168. Gđ Hoàng Đại Anh
 169. Hoàng Văn  Hiển
 170. Phật tử chùa Thanh Phước
 171. Triệu Mỹ Hương
 172. Nguyễn Ngô Thuỳ Vy
 173. Lê Tuấn Anh
 174. Hoà Thượng Thiện Nhân
 175. Phật tử Thanh Thuỷ
 176. Gđ Hạnh Tín
 177. Gđ Huy Thắm
 178. Chùa Nam Sơn
 179. Trần Thị Thắm
 180. Tu nữ Hồ Thu Hà
 181. Hồ Phan Khánh Linh – Trần Thị Thanh Hân
 182. Lê thị Kiều Loan.
 183. Gđ. Nguyễn thị Vân – Pd. Diệu Tường.
 184. Gđ. Nguyễn thị Phong – Pd. Diệu Kiết.
 185. PT. Nhất Như.
 186. Gđ. Bà Nguyễn thị Trong.
 187. Tập thể Pt. Hòa Hưng.
 188. Pt. Bạch Yên.
 189. Thiện Kính – Thúy Phượng.
 190. Gđ. Bà Lê thị Thơm.
 191. Cô Hiếu (Gđ. Cố ĐĐ Giác Bửu)
 192. Gđ. Bà Huỳnh thị Mai
 193. Gđ Cô Lý Thị Kỉnh
 194. Gđ. Nguyễn văn Khây.
 195. Pt. Chúc Hội – Chúc Nga.
 196. PT. Nguyễn Trí Dũng (Minh Quang)
 197. PT. Như Diệu
 198. PT. Viên Hương
 199. PT. Vũ Thị Lan
 200. PT. Nguyễn Thị Hồng Cúc (Diệu Liên)
 201. PT. Huỳnh Thị Định
 202. PT. Võ Huỳnh Thị Tuyết Trang
 203. PT. Nguyễn Thị Kim Loan
 204. Dương Vĩ Quyền
 205. Gđ PT. Phan Thị Hồng Lê
 206. Gđ Nguyễn Thị Gương
 207. Gđ Lưu Ngọc Huân
 208. PT. Quảng Tú.
 209. PT. Tín Huệ.
 210. Cô Thu.
 211. Kim Hoa.
 212. Lan Hương – Tấn Hà.
 213. Cô Thanh.
 214. Thái thị Ngọc Ánh.
 215. Nguyễn thị Nga.
 216. Phạm thị Thu.
 217. Jen Nguyên.
 218. Gđ. cô Ngọc Ẩn.
 219. Gđ. Nguyễn thị Mỹ Vân.
 220. Phạm thị Xuân Mai. Pd. Diệu Hòa.
 221. Gđ. Đinh thị Huệ.
 222. Gđ. Nông thiết Cương.
 223. Gđ. Nguyễn thị Thu Trang.
 224. Gđ. Đổ thị Quýt.
 225. Nguyễn thị Quan.
 226. Gđ. Hồ thị Hiếu – Nguyễn Duy Quang.
 227. Lê Ngọc Hải.
 228. Lê Kim Phượng (Pd. Chơn Phước Thạnh)
 229. Hồ Thị Bích Phượng
 230. Nguyễn Thu Điềm (Diệu Hạnh)
 231. Lâm Kim Đắt
 232. Lâm Kim Anh Minh (Chánh Pháp)
 233. Lâm Kim Anh Thy
 234. Mã Trái Châu
 235. Trần Thu Huệ
 236. Viên Phước
 237. Cô Hồng
 238. Tu nữ Thitañānī
 239. Gđ Nguyễn Trọng Lĩnh, Nguyễn Hải Yến
 240. PT. Nguyễn Thị Hải Yến, Thái Hồng Thiên Nhân
 241. Đặng Hồng, Bùi Phương Hoa
 242. Nguyễn Thị Phụng, Đặng Bình
 243. Đặng Đình Túc, Vương Thị Huê
 244. Đặng Tiến (PD. Nghiêm Bảo), Nguyễn Thị Huyền (Pd. Khánh Văn)
 245. Ông Tỷ
 246. Cô Thủy và con gái
 247. Cô Bonnie Lê
 248. Ông Hùng
 249. Trần Đức (PD Nhật Vỹ)
 250. Trần Thị Thu Thủy (PD Diệu Ngân)
 251. Phạm Thị Huệ
 252. Trần Ngọc Nhung
 253. Sư Thiện Minh
 254. PT. Diệu Thanh
 255. Gđ. Đình Phạm Đá
 256. Gđ. Nguyễn Chín
 257. Gđ. Võ Văn Tường
 258. Nguyễn Thị Xinh
 259. Võ Thị Xuân Trang
 260. Nguyễn Thanh Tân
 261. Võ Ngọc Điệp
 262. Lê Ngọc Dung
 263. Võ Tiến Đạt
 264. Gđ. Võ Văn Nói
 265. Hội Phật tử thầy Nguyện
 266. Sư Siêu Xả
 267. Bạch Thị Ngạn (Diệu Ngữ)
 268. PT. Hạnh Diệu
 269. Gđ. Chúc Phú
 270. Vy Thị Nam Hương, Trần Thị Lan Anh
 271. Ngô Thị Bích Hương
 272. Hồ Thị Ba (Pd. Diệu Hương)
 273. Bùi Nguyễn Tuấn Khoa
 274. Cô Ba Sang
 275. Cô Lan Hương
 276. Tu nữ Nguyễn Thị Chi (Pd. Viên Tuệ)
 277. PT Từ Bi – Bình An
 278. Gđ. Phạm Ngọc Francois
 279. Bà Lê Thị Tốt
 280. Đức Trí, Đức Dũng
 281. Gđ. Ông Nguyễn Văn Hiểu
 282. Bà Nguyễn Thị Tốt (Pd. Tắc Hạnh)
 283. Mai Thị Thanh Thảo
 284. Cổ Thị Thủy
 285. Nguyễn Thị Tuyết Mai
 286. Nguyễn Thị Hồng Cẩm (Pd. Như Độ)
 287. Bạch Tuyết (Pd. Diệu Hương)
 288. Thái Hồng Thiên Nhân, Nguyễn Thị Hải Yến
 289. Nguyễn Thị Ngọc Mai (Pd. Quảng Đào)
 290. Gđ. Hùynh Nhựt Hòa