Hỏi – Đáp

Trong 4 Atăngkỳ và 100 ngàn kiếp trái đất chỉ có 28 vị Chánh Giác. Trong bài kinh tụng “Tam Thế Phật”: làm lễ 28 vị Chánh Biến Tri, 12 ngàn vị Chánh Biến Tri… Kính xin Sư hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con cách tính như thế nào. Kính tri ân Sư ạ!

_(())_

Thưa Sư con nghe giảng bậc thánh Alahán vẫn tạo nghiệp nhưng không có quả dị thục, điều này có đúng không? Xin cám ơn Sư!

_(())_

Kính thưa Sư! Dâng y tắm mưa có ý nghĩa như thế nào? Có phải là tiền đề để dâng y Kathina? Và lễ dâng y nào là quan trọng, cho quả báo (phước) nhiều hơn? Con kính Sư!

_(())_

Kính thưa Sư! con nghe có vị giảng nói về nghiệp ca hát là cuộc đời sau này khổ ải và làm cho người nghe đam mê là minh có tội. Vậy con Kinh Sư giảng thêm cho con hiểu rõ về việc này, và tại sao lại cấm ca hát? Tri ân Sư!

_(())_

Kính thưa Sư! Con nghe 1 vị TT nói: không cần tha lực nhiều quá, nên tự lực là chính, Nhưng con vẫn lấn cấn việc: khi làm phước thì con nguyện được an lạc, giải thoát vị lai, và nguyện năng lực phước báu xin Chư Thiên độ trì con mạnh lành, gia đình an vui, tài lộc phát sanh…. Con kính Sư dạy thêm cho con được rõ ràng hơn, tri ân Sư!

_(())_

Kính thưa Sư! con thấy những người nấu bếp vừa làm vừa bóc bỏ miệng (làm vật thực dâng Chư Tăng) trong cuộc lễ/ và đồ dùng tráng miệng cũng ăn trước. Nhưng khi nghe cản ngăn thì những vị này nói là: Tôi không ăn những đĩa thức ăn để dọn lên bàn Chư tăng là được rồi, con hãi kinh… Những vị này có phạm lỗi ăn trước Chư Tăng không/ Con kính Sư dạy rộng thêm, kính tri ân Sư

_(())_

Kính bạch Sư làm thế nào để biết được nụ cười và sự hân hoan của mình về sự gì ạ? Kính xin Thầy chỉ dạy ạ!

_(())_

Kính thưa Sư! Trạng thái hân hoan khác với trạng thái hoan hỷ như thế nào? Hay là ý nghĩa giống nhau? Con kính Sư Giảng dạy!

_(())_

Kinh thưa Thượng Tọa! Khi bạn con chế giễu người khác bằng 1 câu tiếu lâm trào phúng… Con nghe xong bật cười (nhưng ý con không đồng tình với chế giễu người khác mà cười với lời tiếu lâm đó) Kính thưa Sư! Như vậy con có thể gây nghiệp xấu không ạ? Con kính Sư dạy!

_(())_

Kính thưa Thượng Tọa! Lúc trẻ chúng con phải lo học, lo làm, đến khi tuổi trung niên thì lo con cái…, chỉ có lúc già thì mới tạm gọi rảnh rỗi. Vậy chúng con phải hành phạm hạnh lúc còn trẻ như thế nào mới thiết thực và không hối hận? Con kính Thượng Tọa giảng dạy thêm _()_

_(())_

Kính thưa Thượng Tọa! Người Phật tử có nên tin vào sự cầu an không? Vì sao Quý Sư hay tụng cầu an trong các buổi lễ vào đầu năm….? Con nghĩ nếu cầu mà an được có lẽ người ta không cần phải hành thiện, rất mâu thuẫn…Con kính Thượng Tọa giảng dạy, kính tri ân Thượng Tọa!

_(())_

Kính bạch Thượng Tọa! Khi chúng con nghe Quý Sư tụng kinh cầu an mà bằng tiếng Pali, con không hiểu và dễ bị phóng dật hay hôn trầm, còn tụng kinh tiếng Việt con hiểu rất hoan hỷ, nhưng bạn con nói tiếng Pali tốt hơn. Con kính thỉnh Thượng Tọa dạy con: có phải con thiếu duyên Tu không? làm sao con giữ tâm thanh tịnh khi Chư tăng tụng kinh cầu an bằng tiếng Pali của Nam truyền ạ? Kính tri ân Thượng Toạ!

_(())_