Sinh hoạt thường lệ tại Chùa Bồ Đề Vũng Tàu

  1. Đại lễ dâng y Kathina vào 16.09 âm lịch hàng năm
  2. 15 âm lịch hàng tháng cúng dường ánh sáng đến Đức Phật, khóa kinh cầu an (05:00 PM – 8:00 PM)
  3. Vào ngày thứ 7 mỗi nửa tháng tu tập tích cực:
    . Sáng: lễ bái Tam Bảo, nghe Pháp, đặt bát hội…
    . Chiều: tích cực hành thiền, kinh hành, luận Pháp…