Pháp âm

Lưu ý:
*  click vào chủ đề dưới đây để đến trang nội dung và click vào dấu mũi tên để nghe trực tiếp;
* click vào Pháp âm hoặc đường dẫn sau để tải về: https://onedrive.live.com/?id=ca6dd723daec603a%21142&cid=CA6DD723DAEC603A

*****

KINH PHÁP CÚ

PHẬT TỰ THUYẾT (LỜI CẢM HỨNG)

TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ

CHUYỆN TIỀN THÂN

VI DIỆU PHÁP:
Căn bản
Nâng cao
Kathāvatthu (Bộ Ngữ Tông)
Paṭṭhāna (Vị trí)

CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC